Taip atrodo Katedros aikštė nacių okupacijos metais 1942 metais.