Kruonio Dievo Motinos Globėjos cerkvė. cerkve tyrėtų eiti po pilies.