Pasak išlikusių prisiminimų iš tarpukario, čionykščiai žydai būdavo kai kuo išskiriami iš kitų gyventojų. Jiems sunkiau pavykdavo įsidarbinti valstybinėse įstaigose,taikyta apribojimų dėl žemdirbystės. Tačiau daugelis jų sėkmingai vertėsi amatais, prekyba, išlaikė smulkias parduotuvėles, karčemas ar fabrikėlius.