Žydas Gleizeris turėjo odų fabriką, iš kurio vėliau išaugo mašinų gamykla.