Tarpukario laikotarpiu miesto žydų bendruomenės gyvenimas buvo aktyvus tiek kultūriniu, tiek socialiniu požiūriais. Jie turėjo dvi sinagogas, hebrajišką mokyklą, plėtojo savo papročius, kultūros tradicijas.