1850 metais rašinyje apie Šiaulių ekonomiją paminėta, kad Radviliškyje XVIII a. pradžioje atsirado vienas žydas. To rašinio fragmento kopija yra saugoma Viešojoje bibliotekoje. Tai Kazio Misiaus dovana Radviliškiui 440 metų proga.