2017 metai yra paskelbti piliakalnių metais. Todėl mums iškilo klausimas, kiek piliakalnių yra Seirijų krašte? Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos šaulių būrelis, aplankė ir įsiamžino 6 piliakalniuose. Tą siūlome padaryti ir jums.