Gojaus miškas – tai didžiausia žinoma partizanų laidojimo vieta rajone. Čia yra pastatytas kryžius, paminklinis akmuo ir 30 kryželių kompozicija šioje vietoje užkastų 1944-1953 m. Kruonio apylinkėse žuvusių „Didžiosios kovos“ apygardos partizanams atminti.