1919 m. unitų bažnyčią atidavus katalikams, pravoslavai liko be maldos namų. Todėl 1926 m. Kruonio miestelyje pastatyta medinė cerkvė. Cerkvėje saugoma XVIII a. pab. – XIX a. pr. Ikona „Kazanės Dievo motina“ su aptaisais.