Kruonis nuo seno žinomas kaip daugiatautis miestelis. Jame gyvento lietuviai, lenkai, karaimai, totoriai, rusai, žydai. Kruonio seniūnija garsėja savo istorija, kultūros, istorijos paminklais, gamtos paveldo objektais. Miestelis siejamas su garsia Lietuvos didikų gimine – Oginskiais. Kažkada čia stovėjo jų didingas dvaras, pastatyta bažnyčia. Labiausiai Kruonį garsina Kruonio HAE – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. Pradėta statyti 1978 m., o baigta – 2000 m. Senoji miestelio dalis yra susiformavusi iki XVII a. vidurio. Miestelio centre - aikštė, kurioje yra skulptūrų parkas. 1990 m. čia buvo pastatytas A. Šalkausko ir Z. Sakalausko sukurtas koplytstulpis šioje aikštėje niekintų 1944–1953 m. Kruonio apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Alfonso Aliukonio-Saulės ir Antano Praškevičiaus-Narsuolio būrio partizanų atminimui.