Savanorių kapai
1918 metų pabaigoje į kovą apginti Lietuvą buvo pakviesti savanoriai. Šiame žemėlapyje žymime kapines, kuriose palaidoti Lietuvos didvyriai. Šis virtualus žemėlapis yra sudarytas remiantis šia knyga: Ivaškevičius Eugenijus, Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. Atlasas. 1919-1940".

Sukurti naują


Nuotrauka Pavadinimas
Palaidoti 1. Jonas Milaševičius; II pėst. pulko eilinis. 2. Povilas Šimukonis (Simakonis); II pėst. pulko eilinis. 3. Jonas Valaitis; II pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Mykolas Navagrudskis; Panevėžio atskirojo bataliono,...
1. Jonas Adomaitis; II pėst. pulko eilinis. 2. Antanas Andrejūnas; II pėst. pulko eilinis. 3. Vincas Balsys; II pėst. pulko eilinis. 4. Petras Davainis; II pėst. pulko eilinis. 5. Motiejus (Matas) Gudaitis; II pėst. pulko eilinis. 6. Pranas Kalvaitis; II pėst. pulko eilinis. 7. Antanas...
Palaidoti 1. Vincas Andziulis; Lietuvos kurėjas savanoris. 2. Stasys Balčiūnas; Lietuvos kurėjas savanoris. 3. Ad. Beržinis; Lietuvos kurėjas savanoris. 4. Jz. Domantas; Lietuvos kurėjas savanoris. 5. A. Kavaliauskas; Lietuvos kurėjas savanoris. 6. Jz. Kulvinskas; Lietuvos kurėjas savanoris. 7....
Palaidoti 129 kariai.
Palaidoti: 1. Mordchelis Leiba Kazas; XI pėst. pulko eilnis, III laipsnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 2. Niselis Maskobuckis; VI pėst. pulko eilinis. 3. Abraomas Icikas (Echomas) Štromas (Štrama); XI pėst. pulko eilinis, III laipsnio Vyčio kryžiaus kavalierius.
Juozas Bloznelis - Šaulys. Antanas Juozapanvičius - I pėst. pulko karininkas. V laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Palaidotas Balys Sirbikė; Biržų m. ir apskr. karo komendatūros eilinis.
Palaidoti: 1. Jonas Budrevičius; Šaulys. 2. Antanas Meškeliūnas; Šaulys; 3. Antanas Žarskus; Šaulys.
1-ajame kvartale yra palaidoti: Kazys Juodgalvis. Jis mirė 1941 gegužės 24 dieną. Povilas Ožiūnas. Mirė 1941 birželio 23 dieną. Jonas Karalius, III pėstininkų pulko kareivis, miręs 1940 birželio 25 dieną. Antanas Navikas, I pėstininkų pulko eilinis, miręs 1940 rugsėjo 1 dieną. Jonas...
Palaidoti 1-asis kvartalas 1. Kazys Juodgalis; Nežinoma kariuomenės dalis ir laipsnis. 2. Povilas Ožiūnas; Kariūnas. 2 kapų grupė 3. Jonas Karalius; III pėst. pulko kareivis. 4. Antanas Navikas; I pėst. pulko kareivis. 5. Jonas Vyšniauskas; Lietuvos apsaugos dalinio eilinis. 6. Jonas...
1919 m. Alytų puolė didelės bolševikų pajėgos. Gindamas tiltą per Nemuną tuomet žuvo 25 metų pulko vadas Antanas Juozapavicius. Tai buvo pirmas karininkas, žuvęs kovoje už Nepriklausomybę. Jis palaidotas šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus kapinėse ( Savanorių g.)
Palaidotas Juozas Andriūnas; II pėst. pulko vyresnysis leitenantas; IV ir V Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius.
Palaidoti 1. Pranas Damijonaitis; I husarų pulko eilinis. 2. Alfredas Eglė; I husarų pulko eilinis. 3. Jonas Kardimavičius; II ulonų pulko eilinis. 4. Jurgis Pauliukevičius; I husaro pulko eilinis. Yra duomenų, kad šiose kapinėse taip pat palaidoti: 5. Juozas Putinaitis; I pėst. pulko eilinis. 6....
Palaidoti 1. Jurgis Baltrušis; VI pėst. pulko grandinis, III laispnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 2. Stasys Dermeikis (Bermeikis); VI pėst. pulko eilinis. 3. Jonas Urbonas; VI pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 4. Petras...
Savičius Klemensas, Igno s., Gimė 1891 01 25 Kuzmiškių k. Salako vls. (Zarasų r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 09 10–1923 04 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1798, išduotas 1929 03 20
Palaidotas Matas Senkus; Karo aviacijos eilinis.
Palaidota 540 karių.
Palaidotas Simas Zelvis (Želvys); Atskirojo bataliono, vėliau tapusio C pėst. pulku, eilinis.
Palaidoti 1. Vaclovas Geležinis; Karo aviacijos, II oro eskadrilės vyresnysis puskarininkis. 2. Jonas Stanelis; I pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Petras Garkauskas; II pėst. pulko (Atskirojo Marijampolės bataliono, vėliau tapusio VI pėst. pulku) eilinis. 2. Juozas Ruškevičius; II pėst. pulko eilinis.
Palaidota 16 kovotojų.
Palaidotas Juozas Šeputis; Nežinoma kariuomenės dalis.
Palaidotas Petras Trapulionis; II artilerijos pulko eilinis.
Palaidotas Jonas Nastopka; Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, karininkas, V laispnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Palaidoti 1. Pranas Mickevičius; VI pėst. pulko eilinis. 2. Stasys Poviliauskas; VI pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (kario kryželis neišlikęs): Povilas Krušniauskas; VI pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Feliksas (Peleksas) Kamandulis; I pėst. pulko eilinis.
Palaidotas 1. Anupras Sargūnas; Biržų m. ir apskr. karo komendantūros eilinis.
Palaidotas Liudas Stanišauskas; VI pėst. pulko eilinis.
Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Really Great. deecekckegbd
Palaidotas Stasys Kmelnickas; II pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Vincas Milius; Šaulys.
Palaidoti 1. Adomas Ančiūnas; VI pėst. pulko eilinis. 2. Stasys Kušinskas (Kružinskas); VI pėst. pulko eilinis. 3. Edmundas Tirva; V pėst. pulko jaunasis kareivis.
Šiose kapinėse palaidota 17 kovotojų.
Palaidotas Petras Vyšniauskas; X pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (kario kryželis neišlikęs): jonas Šurka (Šiurka); X pėst. pulko eilinis.
Palaidota 16 kovotojų.
Palaidotas Antanas Sabolenka (Sabalinka); Utenos m. ir apskr. karo komendatūros eilinis.
Palaidotas Jonas Ružela (Ružėla); Panevėžio bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis.
Palaidotas Vincas Leminskas; I pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Leizeris Rabinzonas (Robinzonas); VII pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Simas Milašius; III pėst. pulko eilinis. 2. Nežinomas karys. 3. Nežinomas baltgudžių bataliono karys.
Palaidoti 1. Antanas Armonas; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 2. Juozas Kregždys; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, jaunesnysis puskarininkis. 3. J. Malinauskas; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 4. Antanas Sudaitis; Vilniaus...
Palaidoti 1. Pranas Stelmokas; Karo aviacijos, II oro eskadrilės leitenantas. 2. Vytautas Rauba; Karo aviacijos I oro eskadrilės leitenantas. 3. Juozas Šaučiūnas; V pėst. pulko letenantas. 4. Pranas Eimutis (Aimutis); Kauno m. ir apskr. karo komendatūros eilinis, III laispnio Vyčio kryžiaus...
Berskis Antanas, Antanas. Gimė 1900 09 30 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 08 05. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Pajotijo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3590, išduotas 1929 08 21. Info pateikė anūkas, Mindaugas Kuncaitis. Tel: +37069845391 El paštas:...
Palaidoti 1. Petras Čerikavičius; I pėst. pulko eilinis. 2. Boleslovas Dilka; IV pėst. pulko eilinis. 3. Antanas Marcinkevičius; IV pėst. pulko eilinis. 4. Jurgis Martinka; Širvintų m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 5. Vladas Musnickas; I pėst. pulko grandinis. 6. Nežinomas karys. Yra...
Hello!generic viagra india pharmacy
Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]generic viagra india pharmacy[/url]
Hello! generic viagra india pharmacy http://via3indian.com/#4.html
Hello!
Palaidota 11 kovotojų.
Andriulaitis Matas, Jeronimo sūnus Gimė 1900 02 12 Jokymiškių k. Jurbarko vls. Savanoris nuo 1919 04 16 iki 1921 11 16. 1929 m. gyveno Naujininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3021, išduotas 1929 06 25.
Palaidoti 1. Bronius Česnevičius (Česnavičius); Elektrotechnikos bataliono eilinis. 2. Juozas Palaikis; Šaulys. Yra duomenų, kad šiose kapinėse taip pat palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 3. Vincas Miltakis; II atsargos bataliono eilinis. 4. Jonas Riškevičius; II pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Jonas Asmontas (Ašmentas); I husarų pulko eilinis.
Palaidoti 1. Kazys Kuprys; III artilerijos pulko eilinis. 2. Mikas Pūta; I husarų pulko eilinis. 3. Juozas Svetikas; V pėst. pulko eilinis. 4. Juozas Valiūnas; V pėst. pulko eilinis.
Hello!indian viagra
Palaidotas ats. pulkininkas Petras Aglinskas, 1876 - 1944 m. Aviacijos parko viršininkas
Palaidoti 1. Kazys Bartkus; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 2.Aleksandras Vasiliauskas; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio C pėst. pulku, grandinis.
Palaidoti 27 kovotojai.
Palaidoti 1. Juozas Baranauskas; II pėst. pulko eilinis; 2. Motiejus Jaras; II pėst. pulko eilinis. 3. Petras Petkūnas; II pėst. pulko eilinis. 4. Mikas Razolas; IV pėst. pulko vyresnysis puskarininkis. 5. Mikas Songaila; I pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1. Jonas (Sanas; Zakas) Brenoris (Breneris); IV pėst. pulko eilinis.
Sabataitis Pranas, gimęs 1901.09.24
Jurgis Pratkevičius 1919 -03-11 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 1-ajame pėstininkų Gedimino pulke. Dalyvavo kautynėse su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1919-06-15 pakliuvo į bolševikų nelaisvę, iš kurios pabėgo 1919-09-18. 1921-03 už narsą mūšyje su lenkais apdovanotas...
Palaidota 15 kovotojų.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Jonas Jackus; Šiaulių atskirojo bataliono, eilinis.
Palaidoti 1. Juozas Mikulskis; II pasienio pulko viršila. 2.Petras Mikulevičius; Nežinoma kariuomenės dalis ir laipsnis. Kartu su šiuo kariu palaidotas karo invalidas Petras Ulevičius. Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1. Antanas Blažys; X (II)...
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Jovelis Vyšnevskis; VI pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Juozas Bajorinas; I pėst. pulko eilinis. 2. Juozas Balsys; IV pėst. pulko eilinis. 3. Juozas Pinkevičius; X pėst. pulko eilinis. 4. Steponas (Stepas) Puškorius; VIII pėst. pulko eilinis. 5. Petras Stumprys; II pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas...
Jurgis Pratkevičius, Lietuvos savanoris, 1 pėstininkų Gedimino pulkas, Vyties kryžiaus kavalierius. Jurgis Pratkevičius 1919 -03-11 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 1-ajame pėstininkų Gedimino pulke. Dalyvavo kautynėse su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1919-06-15...
Palaidoti 233 kovotojai.
Palaidoti 1. A. Pavlovas; X pėst. pulko eilinis. 2. Kalistratas Ruseckis; III artilerijos pulko eilinis. 3. Akimas Sazanovas (Sazonovas); Karo muziejaus vyresnysis puskarininkis, III laispnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 4. Abraomas Smirnovas; Autorinktinės grandinis.
Palaidota 14 kovotojų.
Palaidoti 67 kovotojai. Stovi 19 1919 m. žuvusiems nežinomiems kariams skirtų kario kryželių.
Palaidoti 1. Adomas Jonavičius; II artilerijos pulko pulkininkas leitenantas. 2. Justinas Kibirkštis; II artilerijos pulko pulkininkas, V laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Šmuila (Samuelis) Itkinas; IX pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Liudas Tiboltas - Dubojus; Šiaulių atskirojo pėst. bataliono eilinis.
Palaidotas Vladas Gerardas Putvinskis; Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas.
Palaidotas Pranas Kinderis; Nežinomos kariuomenės dalies eilinis.
Palaidoti 1. Jonas Breivė; Atskiros artilerijos grupės eilinis. 2. Stanislovas Ivanauskas; VI pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1. Balys Kazlauskas; Raseinių m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 2. Juozas Samuila; V pėst. pulko eilinis.
Sveiki, Jau yra tokia informacija patalpinta: Krekenavos miestelio kapinės Vieta (Sektorius, Eilė, Kapo nr.) : S4 / 000 / 99 BRONIUS GIEDRAITIS (1894 04 18 - 1919 05 28 ). Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, 4 p.p. kulkosvaidžių komandos eilinis, žuvo bolševikų fronte. LK kūrėjo-savanorio...
BRONIUS GIEDRAITIS (1894 04 18 - 1919 05 28 ). Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, 4 p.p. kulkosvaidžių komandos eilinis, žuvo bolševikų fronte. LK kūrėjo-savanorio apdovanojimas Nr. 6921, 1931 06 22 išduotas tėvui Juozui Giedraičiui. Kapas yra Kultūros vertybių registro objektas, kodas...
Palaidotas Kazys Gružas; Kretingos m. policijos nuovados viršininkas.
Palaidoti 1. Jonas Čičinskas; II pėst. pulko eilinis. 2. J. Povilionis; II pėst. pulko eilinis. 3. Petras Vilunis; Kretingos m. ir apskr. karo komendatūros viršila.
88 ir 91 kvartaluose palaidoti 227 kovotojai.
Palaidotas 1. Petras Balčiūnas; Šiaulių atskirojo pėst. bataliono viršila. 2. Petras Čelkis; Joniškio bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. 3. Vladas Vištakis; V pėst. pulko leitenantas.
Palaidotas Nežinomas karys.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (kario antkapių rasti nepavyko): 1. Motiejus (Matas) Petrauskas; X pėst. pulko eilinis. 2. Martynas Petravičius; Šaulys.
Palaidotas 61 kovotojas. Stovi 3 žuvusiems nežinomiems kariams skirti karo kryžkeliai.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): J. Malemanas; III pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Jonas Birgila (Birgilas); Šaulys. 2. Petras Burba; Šaulys. 3. Tomas Burba; Šaulys. 4. Vacys Rosinas; Šaulys. 5. Juozas Vitkauskas; Šaulys. 6. Mikas (Vincas) Kačinauskas (Kačenauskas); Šaulys.
Palaidotas 1. Tadas Povilaitis; III pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Petras Mockevičius; Šaulys. 2. Petras Vitkauskas; Šaulys. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): 1. Motiejus Skripka; X pėst. pulko eilinis. 2. Maušas Zavackas; I atsargos bataliono, vėliau tapusio X pėst. pulku, eilinis.
Palaidotas: 1. Florijonas Janukevičius; I pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šių kapinių v. dalyje taip pat palaidoti: 2. Jonas Grabauskas; Pasienio pulko eilinis. 3. Vaclovas Jurkonis; II pėst. pulko eilinis. 4. Feliksas Kuckailys; Šaulys. 5. Viktoras Kuskailys; Šaulys. 6. Juozas...
15 m. nuo kapinių vartų, į kairę nuo pagrindinio tako (stovi kario kryželiai): 1. Juozas Jurgelevičius; I pėst. pulko vyresnysis puskarininkis. 2. Jurgis Surdokas; I pėst. puko eilinis. 3. Nežinomas karys.
Palaidotas savanoris Konstantinas Remišauskas
Palaidoti 1. Jonas Aperavičius; VII pėst. pulko eilinis. 2. Juozas Grinevičius; Joniškėlio bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. 3. Ignas Lingis (Lingė); Joniškėlio bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Jonas Janavičius; VII pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Ignas Grigas; Šaulys. 2. Jurgis Grigas; Šaulys. Yra duomenų, kad šiose kapinėse taip pat palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 3. Juozas Grėbliauskas (Grabliauskas); I pėst. pulko (Alytaus m. ir apskr. karo komendatūros) karininkas. 4. Kostas Žekas (Žėkas); IX pėst. pulko...
Palaidotas Antanas Svitojus; Šaulys
http://www.suvalkietis.lt/zmogus-ir-laikas-suduvos-sviesuoliai-istorijos-ir-kulturos-fone/ilga-kelione-i-laisve-signatarai-valstybes-kurejai-tremtiniai-disidentai/vycio-kavalieriu-ir-savanoriu-is-suvalkijos-pedsakais/ Sveiki, pridėjau straipsnį pie Liudvinavo krašto savanorius. Ten galima rasti...
Palaidoti 1. Antanas Kerevičius (Kerezevičius); II pėst. pulko eilinis. 2. Jonas Kilikevičius; II pėst. pulko eilinis. 3. Kazys Kulikauskas; II pėst. pulko eilinis. 4. Pranas Marčiulionis; II pėst. pulko eilinis. 5. Antanas Mykolaitis; II pėst. pulko eilinis. 6. Bronius Sidabras; II pėst. pulko...
Palaidotas Antanas Malašauskas; III artilerijos pulko eilinis.
Jų š. dalis (stovi betono, akmens paminklas nežinomam kareiviui). Tikėtina, jog šis nežinomas kareivis - tai Etapo komendatūros eilinis Juozas Bobikas.
Palaidotas Nežinomas karys.
Palaidotas Stasys Kelpšas; Šaulys.
Šiame parke buvusiose kapinėse palaidoti 29 kovotojai. Karių antkapių nėra.
6, 10, 14 kvartale palaidoti 77 kovotojai.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): Saliamonas Kacas; X pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Ksaveras Karaliūnas; Ryšių bataliono jaunesnysis puskarininkis.
Palaidoti 1. Juozas Muzikevičius; V pėst. pulko eilinis. 2. Benediktas Trakimas; XII pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): Antanas Giederavičius (Giedravičius); IV pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Mikas Grigaliūnas; VIII pėst. pulko eilinis. 2. R. Grigaliūnas; VIII pėst. pulko eilinis. 3. B. Kurkarevičius; I pėst. pulko vyresnysis puskarininkis.
Palaidoti 1. Jonas Kazlauskas (Kaziliauskas); IV pėst. pulko eilinis. 2. Juozas Kirdulis; IV pėst. pulko eilinis. 3. K. Masiulis; I pėst. pulko eilinis. 4. Kazys Monka; IV pėst. pulko eilinis. 5. Kazus Munka (Murka); IV pėst. pulko eilinis. 6. Juozas Ružinskas; Kaišiadorių m. ir apkr. karo...
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 1. Jonas (Sanas; Zakas) Brenoris (Breneris); IV pėst. pulko eilinis. 2. Jankelis Leizerinas; IV pėst. pulko eilinis.
Palaidotas Nežinomas karys (Navikų miškelyje stovi betono, metalo paminklas).
Palaidoti 1. Aleksas Gedvila; V pėst. pulko eilinis. 2. Andrius Šliuževičius (Sliuževičius); II pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 3. Antanas Beiliūnas; IX pėst. pulko jaunesnysis puskarininkis. 4. Motiejus (Matas)...
Palaidoti 1. Vincas Bruzbartas (Brusbartas); I pėst. pulko eilinis. 2. Petras Didžiulis; I pėst. pulko eilinis. 3. Kazys Radzevičius; I pėst. pulko eilinis.
Jų senosios dalies v. pusė, tarp pagrindinių vartų ir koplyčios (stovi metalo kryžius): Vladas Sruogis; Karo aviacijos mokyklos kariūnas.
Palaidotas 101 kovotojas.
Palaidotas Petras Urbakonis; II pėst. pulko leitenantas, V laispnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): Samuelis Kregždė; Biržų m. ir apskr. karo komendatūros eilinis.
Palaidoti 1. Mykolas Ruževičius; Nežinomos kariuomenės dalies eilinis. 2. Jurgis Kaminskas; Nežinomos kariuomenės dalies eilinis. 3. Adas (Tadas) Kiaušaitis; Nežinomos kariuomenės dalies eilinis. 4. Mykolas Rasiulis; Panevėžio bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. 5. Nežinomas karys....
Palaidoti 1. Michelis Golbergas; Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. 2. Bonis (Borisas) Goldmanas; IV pėst. pulko eilinis. 3. Šmuila (Samuelis) Itkinas; IX pėst. pulko eilinis. 4. Izraelis Levakas; IV pėst. pulko eilnis. 5. Solomonas Rolas; III pėst. pulko...
Palaidotas Pranas Čiulodas; I pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Povilas Bedalis; IX pėst. pulko eilinis. 2. Benediktas (Benas) Čiuplinskas; Biržų m. ir apskr. karo komendatūros grandinis. 3. Kostas Gavėnas; Biržų m. ir apskr. karo komendatūros grandinis. 4. Jonas Pipinė; Biržų m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 5. Juozas Pipinė; Biržų m. ir...
Palaidotas Aleksandras Vainauskas; Pašvitinio partizanų būrio eilinis.
Palaidotas Vladas Dusevičius; III artilerijos pulko eilnis.
Palaidoti 1. Adomas Dabrilka; Šaulys. 2. Vincas Kaminskas; Šaulys.
Palaidotas Eduardas (Edvardas) Noreika; II pėst. pulko kapitonas, IV ir V laipsnių Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius.
Palaidotas Antanas Pakrosnis; II ulonų pulko eilinis.
Palaidotas Justinas Urbonas; IV artilerijos pulko jaunasis kareivis.
Bolševikų pajėgos, siekdamos užimti Kauną, 1919 m. Pradžioje brovėsi link Kėdainių. Lietuviai sužinoję, kad šėta jau užimta priešų, pasiuntė 8 žvalgų grupę. Vasario 8 d. rytą jie susidūrė su rusais Taučiūnų k. Per susišaudymą žuvo pirmasis Lietuvos savanoris Povilas Lukšys. Palaidotas Kėdainių...
Pulkininkas Raimundas Liormanas (1892-1979) palaidotas Rocesterio mieste Niujorko valstijoje, Holy Sepulchre kapinėse. Klaipėdos krašto komendantas, 1927-1938. Vyčio kryžiaus kavalierius.
Pasvalio komendantūros grandinis Juozas Mikoliūnas žuvo Saločiuose 1919 m. lapkričio 12 d. Palaidotas Pumpėnuose.
Tikėtina, jog 1922 12 03 žuvęs šaulys Tarasas Fiodorovas palaidotas Fiodorų šeimos kape.
Palaidoti 1. Povilas Baranauskas; IX pėst. pulko eilinis. 2. Juozas Gasiūnas; Atskirojo partizanų bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. 3. Kazys Skvireckas (Skvereckas); Atskirojo partizanų bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. 4. Kazys Šidagis; Atskirojo partizanų...
Palaidota 15 kovotojų.
Palaidotas Adomas Užusienis; Joniškėlio bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis.
Palaidoti 1. Juozas Ulys; IV pėst. pulko eilinis. 2. Albinas Žižiūnas; Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): 3. Zigmas Baranauskas; IV pėst. pulko eilinis. 4. Vladas Žarna;...
Palaidota 20 kovotojų.
Palaidotas ats. generolas Jonas Galvydis - Bykauskas; 1864 - 1943 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjas, pirmasis Karo mokyklos viršininkas.
Palaidoti: 1. P. Areška; Rokiškio m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 2. Jonas Erslovas; Rokiškio m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 3. Andrius Jurevičius; IX pėst. pulko eilinis. 4. Petras Mikučionis; Rokiškio m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 5. Stasys Petravičius; Panevėžio...
Palaidota 12 kovotojų.
Palaidoti 1. Liudvikas Bižiukas (Biriukas); I pėst. pulko viršila. 2. Pranas Gružauskas (Grušauskas; Grušeckas); I pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Stasys Dereškevičius; IX pėst. pulko eilinis. 2. Vladas Mikulevičius; VI pėst. pulko eilinis. 3. Antanas Pauža; I pėst. pulko eilinis. 4. St. Sinkevičius; V pėst. pulko eilinis. 5. Mikas Visockis; I pėst. pulko eilinis. 6. Blažiejus Žvaliauskas; VIII pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Jonas Apanavičius; I pėst. pulko eilinis. 2. Petras Kaulavičius; VII pėst. pulko leitenantas. 3. Feliksas Stankus; Atskirojo bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 4. Vladas Adamavičius, Lietuvos vietinės rinktinės karys. Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas...
Palaidotas Pranas Telksnys; II pėst. pulko leitenantas.
Palaidoti 1. Vincas Gudiškis; Šakių m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): 2. Juozas Rudaitis; Drausmės kuopos eilinis.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1. Kazys Klukas; Kretingos m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 2. Kostas Malinauskas; Ukmergės bataliono, vėliau tapusio VIII pėst. pulku, eilinis.
Palaidoti 1. Antanas Nakutis; Atskirojo partizanų bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. 2. Juozas Škirpa; Atskirojo partizanų bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): 3. Antanas Drevinskas;...
Palaidoti 1. Kazimieras (Kazys) Ramanauskas; II pėst. pulko majoras, V laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 2. Liudvikas Vogonis; XI pėst. pulko vyresnysis puskarininkis.
Laba diena, Šilalės rajono Kvėdarnos kapinėse palaidotas Lietuvos savanoris Budrikas Antanas, Antano sūnus. Gimė 1904 02 21 Pajūrio dv. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo savanoriu 1920 12 05–1923 06 02. Grįžęs gyveno Kvėdarnos vls. Gražjūrio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6648, išduotas 1931...
Palaidoti 1. Juozas Aleksevičius; II pėst. pulko eilinis. 2. Vincas Jablonskis; II pėst. pulko eilinis. 3. Jonas Kalanta; II pėst. pulko eilinis. 4. Jonas Katilius; II pėst. pulko eilinis. 5. Juozas Kazlauskas; II pėst. pulko eilinis. 6. Petras Puodžiukas; II pėst. pulko eilinis. 7. Feliksas...
Čia yra palaidotas Bronius Varnelė, I pėstininkų pulko eilinis. Mirė 1919 kovo 20 dieną.
Palaidoti 1. Bronius Varnelė; I pėst. pulko eilinis. 2. Liudas Večerkauskas; Lietuvos kariuomenės savanoris.
Palaidoti 1. Vladas Ačas; Karo aviacijos, II oros eskadrilės vyresnysis puskarininkis. 2. Antanas Kairaitis; Karo aviacijos; I oro eskadrilės viršila. 3. Juozas Liutkus; Karo aviacijos, II oro eskadrilės vyresnysis leitenantas. 4. Vincas Mačiokas; Karo aviacijos I oro eskadrilės vyresnysis...
Šiose kapinėse palaidota 11 kovotojų.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 1. Pradas Gadliauskas (Godliauskas); IV pėst. pulko viršila, III laipsnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 2. Antanas Jodiškis (Juodiškis; Judiškis); IV pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Stasys Dabkus (Dapkus); Ukmergės m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 2. Steponas (Stepas) Gerdvila (Gerdvilis); IV pėst. pulko eilinis. 3. Kazys Miliauskas; IV pėst. pulko eilinis. 4. Antanas Šimkus; IV pėst. pulko eilinis. 5. Vladas Titenis; Ukmergės m. ir apskr. karo...
Palaidoti 1. Vincas Maciulevičius; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 2. Jonas Rulys (Raulys; Kulys); Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis. 3. Edvardas (Eduardas) Žitkevičius; ; Vilniaus bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, jaunesnysis puskarininkis.
Palaidoti 77 kovotojai.
Hello!sildenafil generic india
Hello!
Hello!sildenafil generic india
Hello! sildenafil generic india http://via3indian.com/#4.html
Hello!
Šiose kapinėse palaidoti 23 kovotojai.
Palaidotas Stasys Šliažas; VII pėst. pulko gradinis.
Palaidotas Motiejus Garunkštis; I artilerijos pulko eilinis.
Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1. Jonas Jankus; Šaulys. 2. Benediktas Milkintas; Šaulys. 3. Juozas Skruodenis (Skrodenis); Šaulys.
1919. m. Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai siaubdami kraštą ėjo iš miestelio į miestelį. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį turėjo keletą...
1919. m. Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai siaubdami kraštą ėjo iš miestelio į miestelį. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį turėjo keletą...
1919. m. Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai siaubdami kraštą ėjo iš miestelio į miestelį. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį turėjo keletą...
1919. m. Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai siaubdami kraštą ėjo iš miestelio į miestelį. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį turėjo keletą...
1919. m. Tauragės kraštą užplūdo bermontininkai. Pavieniai jų būriai siaubdami kraštą ėjo iš miestelio į miestelį. Vasaros viduryje atsibastė į Skaudvilę ir išvaikę Skaudvilės apskrities komitetą, įsitvirtino miestelyje. Tada komiteto milicininkai perėjo į partizaninę kovą. Rudenį turėjo keletą...
Ant antkapio užrašyta: Čia ilsisi trys jaunikaičiai. Nekaltai nuo vokiečių bermontininkų nužudyti Skaudvilėje 1919 m. 9 gruodžio. Juozapas Skrodenis amž. 26 m. Jonas Jankus amž. 30 m. Benediktas Milkintas amž. 23 m. Amžiną Atilsį ir Garbė Lietuvos sūnams.
Ankapio viršutinė dalis. Ant kurios užrašyta. Čia ilsisi trys jaunikaičiai.
Čia ilsisi trys jaunikaičiai.
Čia ilsisi trys jaunikaičiai.
Palaidotas Vincas Gaidukevičius; Nežinomos kariuomenės dalies eilinis.
Palaidotas Aleksas Žvirblis, 1919 metų Lietuvos kariuomenės savanoris, Anykščių vls., Debeikių apl., Mikniūnų km.
Palaidoti 1. Vladas Merkevčius; V pėst. pulko grandinis, III laispnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 2. Jonas Olšauskas; Nežinomos kariuomenės dalies karininkas.
1. Bonifacas Bigenas; Belaisvių stovyklos eilinis. 2. Kostas Chaneckas; Belaisvių stovyklos eilinis.
Stovi akmens paminklas, skirtas šiems Lietuvos kariams atminti: 1. Nežinomam Lietuvos savanoriui. 2. Vladui Butrimui; IX pėst. pulko eiliniui. 3. Jonui Jankui; III pėst. pulko eiliniui. 4. Jonui Kareivai; Joniškėlio bataliono, vėliau tapusio IX pėst. pulku, eiliniui. 5. Jonui Taukui; III pėst....
Yra duomenų, kad šiose kapinėse yra palaidotas šaulys Jonušonis. Jo žūties data nežinoma. Taip pat palaidotas Juozas Slavikas. Mirė 1922 birželio 17 dieną.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (stovi lauko akmenų, metalo paminklas; prie paminklo buvusi lentelė neišlikusi): 1. Jonušonis; Šaulys. 2. Juozas Slavikas; Šaulys.
Savanotis Ignas Petrulaitis (gimęs 1899.12.15 Bučionių kaime), tarnavo 1919.02.20-1921.10.21 Povilo Lukšio vadovaujamame būryje, apdovanojimo liudijimas Nr.7005, išduotas 1931.06.25.
Palaidoti 32 kovotojai.
Šiose kapinėse palaidoti 18 kovotojų.
Palaidotas Jonas Urbelionis; I pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko): Dovydas Berkinas; X pėst. pulko eilinis,
Palaidoti 1. Petras Liktoras; Šaulys. 2. Petras Tomkevičius; Šaulys. Yra duomenų, kad šiose kapinėse taip pat palaidotas (kario antkapio nepavyko rasti): Pranas Nenortas; II pėst. pulko I bataliono, vėliau tapusio VI pėst. pulko, eilinis.
Palaidotas savanoris(tremtinys) Julius Slivka.
Palaidotas Juozas Ambrozas (Ambrazas; Ambrazevičius; Ambrozevičius); Šaulys.
Palaidoti 1. Jonas Baltuška; Panevėžio bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. 2. Mikas Masiliūnas; Panevėžio bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis.
Šiose kapinėse palaidotas 91 kovotojas.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Povilas Kaminskas; IV pėst. pulko eilinis.
Yra duomenų, jog šiose kapinėse palaidoti (karių antkapių rasti nepavyko): 1. Rufka Bunas; II pėst. pulko eilinis. 2. Izraelis Popovskis; Nežinoma kariuomenės dalis ir laipsnis. 3. Abraomas Jakūbas Šahevičius; VII pėst. pulko eilinis.
Tikėtina, jog palaidotas Eglaitės m. ir apskr. karo komendatūros eilinis Bronius Smailys.
Šiose kapinėse palaidoti 39 kovotojai.
1925 08 09 mirusio VI pėst. pulko eilinio Adolfo Šmigelskio kapo rasti nepavyko, tačiau šių kapinių priekinėje dalyje yra Šmigelskių šeimos kapas. Gali būti, jog kario palaikai ilsisi jame.
Palaidotas Kazys Smetona; Karo aviacijos mokyklos jaunesnysis puskarininkis.
Palaidotas savanoris Petras Maceikis g.1900-02-26.savanoris nuo 1919 0110.apdov.liudijimas 2864
Povilas Lazdynas
Palaidoti 1. Simonas Budrys; VII pėst. pulko eilinis. 2. Juozas Grinius (Grinis); Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. 3. Stasys Klimavičius; Šaulys. 4. Juozas Rasinskas; Panevėžio atskirojo bataliono, vėliau tapusio IV pėst. pulku, eilinis. 5. Antanas Ruzginas;...
Galimai palaidoti Vadžgirio kapinėse: 1) Aksamitauskas Vincas, Juozo sūnus. Gimė 1899 04 20 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. Gyveno 1931 m. Pavidaujo III k. 2) Butkus Izidorius, Jono sūnus. Gimė 1898 06 05 Lenkčių I (Žaliosės) k. Eržvilko vls. 1932 m. gyv. Eržvilko vls. Kalniškių k. 3) Gerulaitis...
Vadžgirio miestelio kapinėse galimai palaidoti savanoriai: 1) Antanas Kucinas (gim. 1899) 2) Juozas Raudys (1900) 3) Jonas Saugėnas (Šusteraitis?) (1891) 4) Jonas Norkus (1899) 5) Izidorius Neverdauskas (1900) 6) Kazys Lazdauskas (1895) 7) Juozas Lazdauskas (1898) 8) Juozas Giedraitis (žuvęs 1920?)
Palaidotas Romualdas Krūminas; VII pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Balsys; Nežinoma kariuomenės dalis ir laispnis. 2. Kazlauskas; Nežinoma kariuomenės dalis ir laispnis.
Palaidoti 1. Juozas Janušonis; Drausmės kuopos eilinis. 2. Jonas Morkūnas; Drausmės kuopos eilinis. 3. Antanas Balsys; Telšių m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 4. Aleksas Driukas; Drausmės kuopos eilinis. 5. K. Šaparauskas; Drausmės kuopos eilinis. 6. Kazys Urvakis; VIII pėst. pulko...
Palaidoti 1. Aleksandras Beras; XI pėst. pulko leitenantas. 2. Pranas Gudynas; Ministro Pirmininko, ėjusio ir Krašto apsaugos ministro pareigas, prof. A. Voldemaro adjutantas, Karo aviacijos kapitonas, V laispnio Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 3. Jonas Kuklierius; VI pėst. pulko leitenantas,...
Hello!viagra from india
Hello! viagra from india http://via3indian.com/#4.html
Hello!
Hello!viagra india
Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]viagra india[/url]
Hello! viagra india http://via3indian.com/#4.html
Hello!
Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html
Palaidoti 1. Pranas Belskis; IX pėst. pulko eilinis. 2. Antanas Gaška; V pėst. pulko eilinis. 3. Augustas Giedra; III pėst. pulko grandinis (jaunesnysis puskarininkis). 4. Kasparas Jurkšas; V. pėst. pulko eilinis. 5. Jonas Krisčius (Kriščius); III pėst. pulko eilinis. 6. Juozas Martinonis; IV...
Palaidoti 1. Kazys Karaliukas; Nežinomos kariuomenės dalis ir laipsnis. 2. Antanas Malinauskas; IV artilerijos pulko eilinis. 3. Jonas Maliukas; II ulonų pulko eilinis. 4. Kazys Markevičius; II ulonų pulko eilinis. Yra duomenų, kad šiose kapinėse taip pat palaidoti (karių antkapių rasti...
Yra duomenų, kad šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Jokūnas (Icikas) Chaitas; V pėst. pulko eilinis.
Šiose kapinėse palaidoti 32 kovotojai.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus K. Donelaičio g. 64 sodelyje stovi Žuvusiems už Lietuso laisvę skirtas lauko riedulių paminklas ir kripta su Nežinomo kario palaikais.
Šiose kapinėse palaidoti 69 kovotojai.
Yra duomenų, kad šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): Leizeris Stoleris (Stoliaras; Stalioras); IX pėst. pulko eilinis.
Palaidoti 1. Simas Miškinis; II pėst. pulko jaunesnysis puskarininkis. 2. Feliksas Simanauskas; II pėst. pulko eilinis. 3. Juozas Simonavičius (Simanavičius); IX pėst. pulko eilinis. 4. Telesforas Šnaras; VII pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario...
Palaidoti 1. Jonas Asauskas; II pėst. pulko vyresnysis puskarininkis. 2. Bronius Bukelis; Pasvalio m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. 3. Juozas Poviliauskas; Pasvalio m. ir apskr. karo komendatūros eilinis. Yra duomenų, jog šiose kapinėse taip pat palaidotas (karių antkapių rasti nepavyko):...
Palaidoti 1. Ignas Byga; II pėst. pulko eilinis. 2. Antanas Kairys; II pėst. pulko eilinis. 3. Antanas Kerys; II pėst. pulko eilinis. 4. Antanas Krencius (Krenčius); II pėst. pulko eilinis. 5. Vilavičius; II pėst. pulko eilinis. 6. Andrius Jakaitis; I pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, versija,...
Palaidoti 1. Bareišis; Nežinoma kariuomenės dalis, eilinis. 2. Bronius Dzedravičius; II pėst. pulko eilinis. 3. Jonas Kuliešis (Kuliešius); pėst. pulko vyresnysis puskarininkis, III laispnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 4. Jonas Piktuiža (Piktuža); II pėst. pulko jaunesnysis puskarininkis. 5....
Palaidoti 1. Mykolas Dilys; III dragūnų pulko eilinis. 2. Pranas Filipavičius; VII pėst. pulko eilinis. 3. Povilas Poškus; VII pėst. pulko eilinis
Palaidoti 77 kovotojai.
Palaidoti 1. Stasys Jokūbauskas; Atskirojo bataliono, vėliau tapusio V pėst. pulku, eilinis (jaunesnysis puskarininkis), III laipsnio Vyčio kryžiaus kavalierius. 2. Vincas Nenortas; II pėst. pulko eilinis. Yra duomenų, versija, jog šiose kapinėse palaidotas (kario antkapio rasti nepavyko): 1....