1687 metais Radviliškiui buvo suteiktos turgaus privilegijos. Manoma, kad tuo metu Radviliškyje galėjo gyventi apie 300-350 žmonių. Turgus buvo įkurtas buvusioje Turgaus aikštėje kur XX a. 6-7 dešimtmetyje pastatytas savivaldybės pastatas. Turguose ir prekymečiuose dvarininkai bei valstiečiai parduodavo žemės ūkio produkciją, amatininkai- savo gaminius. Pirkliai atveždavo druskos, silkių, metalo gaminių, galanterijos ir kitų prekių.