Per Lietuvos spaudą, o 1944 m. vasario 16 d. per radiją generolas P. Plechavičius kreipėsi į jaunimą, ragindamas stoti savanoriais į Lietuvos Vietinę Rinktinę. Dalis užsiregistravusių uteniškių vaikinų išvyko į Marijampolės karo mokyklą, o Utenoje buvo suorganizuotos dvi savanorių kuopos, iš viso apie 350 vyrų. Šių kuopų vadais paskirti Jonas Augutis ir Jurgis Sirgedas. Naujokų mokymui buvo pasitelkti vietiniai karininkai ir puskarininkiai. Jaunieji kariai mokomi rikiuotės, statutų, supažindinami su ginklais, vedami į šaudyklą ir kt. Ar žinote, kur kariai buvo apgyvendinti Utenoje 1944m. pavasarį ? Iššūkio pradžia: Šaulių namai (Maironio g. 8).