Rask paminkla kuris pastatytas pagerbti knygnešius kurie išsaugojo mūsų protėvių kalbą