XX a. I pusėje Vilniuje būta priešlėktuvinės slėptuvės, kurioje 1948 m. kilo didelis gaisras ir po to ji buvo nebenaudojama. Kur ta slėptuvė? Raskite? Pradžia - Kudirkos aikštė.