Kryždirbystė unikali lietuvių tautodailės šaka, įtraukta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. 2009-2019 m. Niūronių kaime (Anykščių r.) Arklio muziejaus teritorijoje buvo pastayti penki Anykščių krašto kryždirbystės kūriniai. Aplankę Niūronis, pavaikščioję po Arklio muziejaus teritorją, pamėginkite nustatyti, kurie iš jų yra koplytstulpiai, o kurie stogastulpiai.