Kadaise čia buvo bažnyčia. Bet vieną dieną smėlio audra už pustė ją. O kur ji yra? Pamėgink išsiaiškinti!