Šis simbolis primins mums tikrasias tremtiniu kančias.