Šis simbolis primins mums tikrąsias tremtinių kančias. 1941m birželio 14 dieną buvo pradėti vežti tremtiniai, iš Radviliškio išvežta apie 3000 tremtinių.Tremtinių kančias primenantys vagonai dar stovi Nemenčinėje, Naujojoje Vilnioje bei Rumšiškėse, bet visų šių vagonų būklė yra nepalyginamai blogesnė nei Radviliškio geležinkelio stoties prieigose pastatyto vagono. .